Disclaimer - Latin Dance Vakantie

SURINAME
Latin Dance Vakantie
Ga naar de inhoud
Disclaimer
 
Onze website en de inhoudt daarvan is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Alhoewel wij, met de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud, onze uiterste best doen om de informatie zo zorgvuldig en juist mogelijk aan u te presenteren, kunnen wij niet voorkomen dat er in sommige gevallen informatie onjuist, onvolledig, niet actueel of foutloos is. Latin Dance Vakantie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg hiervan met betrekking tot de inhoud van de via www.latindancevakantie.nl aangeboden informatie. Enige aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade van welke aard dan ook wijzen wij af.
 
Latin Dance Vakantie kan te allen tijde, en zonder kennisgeving, wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.
 
Op de website van Latin Dance Vakantie wordt al dan niet verwezen naar website(s) van derden. Wij hebben deze site(s) niet beoordeeld en hebben ook geen invloed op deze site(s). Enige aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze site(s) of de inhoud ervan, wijzen wij af.
 
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst en afbeeldingen) zijn eigendom van Latin Dance Vakantie of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Gebruiker mag de inhoud van deze site slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit deze site op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Privacy
Uw persoonlijke informatie wordt verwerkt onder verantwoordelijkheid van Website x5. We hebben ervoor gezorgd dat uw persoonlijke informatie niet zomaar kan worden gestolen. Dit is een van onze hoogste prioriteiten.
 
We vinden het belangrijk dat u weet hoe we met uw persoonlijke informatie omgaan. U kunt ons daarom vragen welke informatie we van u hebben vastgelegd en ons verzoeken bepaalde informatie te wijzigen of te wissen.


COMPANY
Latin Dance Vakantie
Postbus 21076
3001 AB Rotterdam
WEBSITE
Latin Dance Vacation / Copyright  © 2018CONTACTS
info@latindancevakantie.nl
+31 10 5222 359
+31 6 2298 1778
CONTACTS
info@latindancevakantie.nl
+31 10 5222 359
+31 6 2298 1778
Terug naar de inhoud